Handelsbetingelser

Dansk

Secrets Lingeri Aps

Østergade 3

6270 Tønder

TLF: +4550725232

CVR: 42675857

Secrets Lingeri Aps modtager online betalinger med Visa/Dankort, Mastercard, Mobilepay Online, Visa Electron.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.

Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:

Denmark – Kroner (DKK)

Secrets Lingeri Aps benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Secrets Lingeri Aps’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Leveringstiden for din ordre er 3-5 hverdage.

Secrets Lingeri Aps afsender varer med følgende: GLS – Privat, GLS – Pakkeshop, PostNord – Privat

Fragten bliver beregnet ud fra vægt.

Du vil kunne vælge i mellem at få pakken sendt “uden omdeling” eller “med omdeling”.

Du vil altid modtage et track and trace nr. så du kan følge din pakke, fra vores lager og hjem til dig.

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt på hjemmesiden med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Den 14 dags periode starter den dag hvor ordren er leveret.

Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 14 efter leveringen og være os i hænde seneste 14 dage efter vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten.

Ønske om brug af fortrydelsesret skal gives sendes på mail mail@secretslingeri.dk. I meddelelsen skal der gøres tydeligt opmærksom på dit ønske om brugen af fortrydelsesret.

Varens stand ved returnering

Du hæfter for den forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Dette betyder at du må prøve varen på samme måde som hvis du handlede i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt og af forringet værdi. Dette betyder, at du ved fortrydelse af købet får en mindre del eller intet af købsbeløbet retur. Det er op til Secrets Lingeri Aps at vurdere varens stand.

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.

Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til Secrets Lingeri Aps i rimelig tid efter varens modtagelse. Her anses max. to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt. Vi refunderer rimelige fragtomkostninger.

Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.

Secrets Lingeri Aps dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang.

Ved returnering kontaktes virksomheden: Secrets Lingeri Aps

Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt på efterkrav.

ENGLISH

Secrets Lingeri Aps

Østergade 3

6270 Tønder

Phone: +4550725232

VAT: 42675857

Secrets Lingeri Aps accepts online payments with the following credit cards Visa/Dankort, Mastercard, Mobilepay Online, Visa Electron.

Payment will only be deducted from your account when the physical item is shipped or the virtual product is created unless otherwise agreed or stated on your order.

All prices on the website include VAT.

The website uses the following currencies for pricing:

Denmark – Kroner (DKK)

Secrets Lingeri Aps uses a secure payment server that encrypts all information with SSL protocol, meaning your data is secure and cannot be read by other third parties.

Secrets Lingeri Aps’s own website also uses encryption with SSL protocol.

The delivery time for your order is 5-10 work days.

Secrets Lingeri Aps uses GLS – Privat, GLS – Pakkeshop, PostNord – Privat for shipment of your ordered items.

Freight cost is calculated from the weight of the items.

You can choose to have your shipment sent with delivery to your home address or the nearest package shop.

You will receive a Track and Trace-numer upon shipment, which allows you to track the shipment at all times.

The request for cancellation must be notified to us no later than 14 after the delivery, and be with us no later than 14 days after we are informed of your use of the right of cancellation/withdrawal.

If you wish to make use of your right to withdraw the purchase, you must send us an e-mail om mail@secretslingeri.dk. In your message, clearly make us aware, that you want to use your right of withdrawal.

You are responsible for the condition of the product, and of the decreased value of the goods caused by handling it other than what is necessary to determine the nature, characteristics and function of the goods.

This means, that you have to try the item in the same way as if you were shopping in a physical store.

If the item is tested/used in addition to what is described above, it is considered used and of decreased value. This means, that when the purchase is canceled, you will receive a minor portion or none of the purchase amount refunded. It is up to Secrets Lingeri Aps to evaluate the item’s condition.

There is a 2 year warranty on products according to the Danish Sales Law. The warranty applies to all errors in software, material and fabrication.

Complaints regarding errors and defects must be reported to Secrets Lingeri Aps in a reasonable time after the goods have been received. We consider af maximum of months as a reasonable time, unless otherwise agreed. We will refund reasonable shipping costs.

The complaint waives right to warranty if the items are handled improperly or unusually.

Secrets Lingeri Aps covers return costs to a reasonable extent.

When returning, please contact us at: Secrets Lingeri Aps

Warranty complaints will not be accepted if they are sent by cash-on-delivery system.

We do not resell personal information and do not pass on your personal information to others. They are only registered in our customer directory. You can delete your information at any time.

In order for you to enter into an agreement with Secrets Lingeri Aps, we need the following information:

gå ikke glip af

45% På Udvalgte
Produkter

Find det du søger